Reglement

Voorwaarden om deel te nemen

De volgende voorwaarden gelden voor deelname aan de golfcompetitie Audi quattro Cup 2023.

Alle golfers dienen lid te zijn van een Nederlandse golfclub die geregistreerd is bij de Nederlandse Golf Federatie (NGF) en/of een Golfvaardigheidsbewijs in hun bezit te hebben dan wel lid te zijn van een buitenlandse golfclub die erkend is door de Nederlandse Golf Federatie.

Inschrijving is beperkt tot koppels met een gezamenlijke handicap van maximaal 56,0 en een individuele handicap van niet meer dan 36,0. Tevens mag er tussen beide handicaps maar 20,0 verschil zitten.

De spelers van elk team moeten ouder zijn dan 18 jaar op het moment van inschrijving om deel te kunnen nemen en zich te kunnen kwalificeren voor de landelijke finale.

In geen enkel geval mag een golfspeler deelnemen aan meerdere kwalificatiewedstrijden van de Audi quattro Cup. Indien blijkt dat een deelnemer aan twee of meer kwalificaties heeft deelgenomen, zal hij gediskwalificeerd worden.

Veelvoudige inschrijvingen onder eenzelfde naam of onder een andere naam zijn niet toegestaan. De personen zullen gediskwalificeerd worden voor alle kwalificaties van de Audi quattro Cup 2023. Indien tijdens de landelijke finale een ploeg zich kwalificeert voor de wereld finale, terwijl één van de spelers of de hele ploeg reeds heeft deelgenomen aan de wereld finale in één van de 5 voorgaande edities, dan wordt de kwalificatie doorgegeven aan de volgende ploeg in de einduitslag van de landelijke finale.

Mensen die werkzaam zijn bij Audi kunnen zich niet kwalificeren voor de wereld finale.

Inschrijving
Voor geldige inschrijving dienen deelnemers lid te zijn van een Nederlandse golfclub die geregistreerd is bij de Nederlandse Golffederatie en/of in het bezit te zijn van een Golf Vaardigheidsbewijs (GVB) 2023. Deelnemers die lid zijn van een buitenlandse golfclub die erkend is door de Nederlandse Golffederatie kunnen tevens deelnemen.

Elke speler is verplicht zich in te schrijven onder de bij de NGF geregistreerde naam met vermelding van zijn juiste handicap (alle handicaps zullen gecontroleerd worden bij de verschillende clubs en bij het NGF).

Voorbeeld
De spelvorm van elke wedstrijd van de Audi quattro Cup is Greensome Stableford. De inschrijving is beperkt tot de ploegen waarvan de som van de handicaps maximaal 56,0 is en waarvan de handicap van de afzonderlijke golfspeler niet meer dan 36,0 is. Tevens mag er tussen beide handicaps maar 20,0 verschil zitten. Elk team ontvangt het aantal strokes gelijk aan de afronding van de som van 60% van de strokes verkregen van de laagste handicap en 40% van de strokes verkregen van de hoogste handicap.

Alle deelnemers, ongeacht handicap, spelen vanaf de front tees (heren of dames, naar gelang). Er wordt geen compensatie toegepast wat betreft eventuele verschillen in the Standard Scratch\ Score (SSS) tussen de heren- en damestees. Alle ploegen, ongeacht samenstelling (heren en/of dames) spelen in dezelfde categorie. Elk protest op sportief gebied zal door het Sportief Comité van d-side sport onderzocht worden. Deze beslissingen zijn bindend en onherroepelijk.

Voorbeeld

  • Handicap van het winnende team landelijke finale": 18
  • Stableford resultaat van het winnende team tijdens de landelijke finale: 40
  • Gewijzigde handicap van het team voor de Audi quattro Cup wereld finale: 14

Tenminste één lid van een prijs winnend team zal aanwezig moeten zijn op de prijsuitreiking. Bij afwezigheid van beide teamleden wordt zowel hun prijs als hun kwalificatie automatisch overhandigd aan de volgende in de eindrangschikking (behoudens tegenbericht van het Sportief Comité).

Wanneer een speler van een team, gekwalificeerd voor de landelijke finale, niet kan deelnemen, dan heeft zijn partner de mogelijkheid om een vervanger te zoeken (ouder dan 18 jaar en hcp max 36,0). Wanneer beide spelers niet kunnen deelnemen, dan is de eerstvolgende ploeg in het eindklassement automatisch gekwalificeerd.